Nyheter

Ved hjelp av en app blir det lettere for ambulansepersonell å kommunisere med sykehuset og sammen med dem avgjøre om slagalarmen skal gå. Det skriver Helse Nord på sin hjemmeside. – Med eSTROKE styrker vi kunnskapen om hjerneslag og innfører standardisert prehospital undersøkelse med NIHSS i ambulansen. Det sier prosjektleder, John Helge Flage, ved Prehospital […]

Siste dag med tilbud om teoriprøve for førerkort i Meløy kommune var 24. mai 2023. Det melder kommunen på sin hjemmeside. I 2005 inngikk Statens vegvesen en avtale med Meløy kommune som sa om at kommunen skulle utføre ulike tjenester på vegne av Statens vegvesen. Teoriprøver for førerkort var en av tjenestene. Nå har vegvesenet […]

Fylkesrådet foreslår å sette av inntil 51 millioner kroner i garanti til VM i alpine grener. Det skriver Nordland Fylkeskommune i en pressemelding. – Alpinbyen Narvik har lagt ned en imponerende innsats i å få et av verdens største idrettsarrangementer til byen. Dette kommer til å bli et av de mest spektakulære TV-sendte idrettsarrangementene noensinne, […]

Det har kommet sterke reaksjoner fra både politisk hold og næringslivet i Rana etter oppslag i lokalavisen Rana Blad. Avisen viser til et brev som de har fått innsyn i, mellom Avinor og staten fra desember i fjor. I brevet kommer det frem at Avinor har hatt utgifter tilknyttet prosjektet om en ny lufthavn i […]

I samarbeid med forskingsinstituttet Sintef og tolv andre norske partnarar er Hurtigruten i gang med å utvikle nullutsleppsskip som er spesielt tilpassa norskekysten. Målet er å ha det første skipet klart til å segle innan 2030, skriv Hurtigruten Noreg i ei pressemelding tidlegare denne veka. På dette skipet skal det blant anna stå høge segl […]

Etter to uker i landet, forlater det gigantiske hangarskipet landet. Det opplyser Forsvaret om i en pressemelding. Skipet har den siste tiden kjørt langs Norskekysten og deltatt i øvelser i Nord-Norge, etter å først ha vært innom Oslo.

Kommunar langs kysten har totalt søkt om 140 millionar kroner til utbetring av fiskerihamner. Av dette gir regjeringa 36,1 millionar kroner til i alt 11 kommunale fiskerihamnetiltak. Det skriv nærings og fiskeridepartementet i ei pressemelding. – Dette bidreg til å få gjennomført viktige fiskerihamn-prosjekt langs kysten. Vi skal utvikle kysten og vi skal utvikle fiskerinæringa, […]

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) har kommet med sine kvoteråd for neste år, melder Havforskningsinstituttet. ICES anbefaler at fangsten av kysttorsk nord for 67°N i 2024 ikke overskrider 26 612 tonn. Det er en nedgang på ni prosent. Fangsten av sei nord for 62°N i 2024 bør ikke overskride 223 123 tonn. Det er en nedgang […]

Sparebank 1 Nord-Norge skal ha tekniske problem med nettbanken. Vi oppdaterer saka.

Noreg og Storbritannia har inngått avtale om forvalting av makrell for 2023, melder Nærings- og fiskeridepartementet. Avtala mellom Noreg og Storbritannia omhandlar blant anna storleiken på dei nasjonale makrellkvotane, overføringar av makrellkvotar og styrka vitskapeleg samarbeid. Noreg får også høve til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias si sone. – Eg er svært […]


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy