Vil stoppe laksefiske i Røssåga og Saltdalselva

Written by on 16. februar 2023

Miljødirektoratet vil stoppe årets laksefiske i Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland. Årsaken er at det har kommet færre laks enn forventa tilbake i elvene.
I Saltdalsvassdraget er også sjøørreten under økende press, og Miljødirektoratet foreslår derfor å redusere fisket både i elva og i sjøen utenfor elva.
Det samme gjelder sjølaksefisket i Norges største lakseelv Tana i Finnmark, der tilveksten på flere av de viktigste laksebestandene har vært for liten de siste tre årene og også i år.
Totalt foreslår direktoratet endringer i bestemmelsene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 23 vassdrag samt i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. Samtidig blir også 13 vassdrag åpna for fiske igjen.
En totalgjennomgang av fiskereglene for laks, sjøørret og sjørøye blir foretatt hvert femte år, sist i 2021. I år er et såkalt mellomår, som betyr at direktoratet bare gjør endringer som er helt nødvendige å gjennomføre i år.
Ramma parter kan komme med innspill til Miljødirektoratets forslag om justeringer i laksefisket innen 28. mars. (kilde: NTB)


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy