Studenter mer fornøyd med tilbakemelding i 2022

Written by on 16. februar 2023

1373 studenter ved Nord universitet har svart på Studiebarometerets undersøkelse om hvordan de opplevde studiekvaliteten i 2022.
Deltakerne i undersøkelsen var studenter på andreåret ved bachelor- og masterprogram, samt studenter på femte studieår i integrerte masterprogram.
Studentene ble bedt om å evaluere hvor ofte og godt de får tilbakemeldinger på arbeidet sitt fra fagansatte og medstudenter. Resultatene fra 2022 viser forbedring på dette området, ifølge en pressemelding fra universitetet.
– Det er svært gledelig at studentene er mer fornøyd med tilbakemelding og veiledning i 2022 enn de foregående årene. Vi vet at godt funderte tilbakemeldinger underveis i studieløpet er viktig for studentene og deres faglige utvikling, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk, i en pressemelding.
Tradisjonelt har universitetene hatt en svarprosent på om lag 40. For Studiebarometeret 2022 har Nord universitet fått svar fra 52 prosent av de spurte.

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy