Har fått DNA-svar fra rømt oppdrettstorsk

Written by on 16. februar 2023

I Meløy kommune i Nordland har flere fiskere fått oppdrettstorsk i garnet.
For å finne ut hvor fisken har rømt fra, har Havforskningsinstituttet gjort DNA-analyser på vegne av Fiskeridirektoratet.
Svarene derfra viser at den rømte torsken har stor genetisk likhet med fisken i det lokale oppdrettsanlegget til Norcod ved Frosvika, skriver Fiskeridirektoratet.
«Analysene, foretatt av Havforskningsinstituttet, konkluderer med at det er svært stor genetisk likhet mellom de rømte torskene og fisk fra merdene i anlegget», konkluderer direktoratet.
De fremhever spesielt at de med høy sannsynlighet har funnet helsøskenpar mellom fisk fra anlegget, og de rømte torskene.
All fisk på lokaliteten Frosvika stammer fra ett stamfiskkar hos yngelprodusenten.
Nærmeste anlegg som har hatt fisk fra denne fiskegruppa i aktuell størrelse ligger i henholdsvis Vesterålen, i nordlig retning, og Frøya, i sørlig retning.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy