9 av 10 besto Statsborgerprøven i Nordland 

Written by on 15. februar 2023

I løpet av fjoråret var det i alt 7216 personer som tok Statsborgerprøven her til lands. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom.     
– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i en pressemelding.
Resultatene for hele landet viser at 91 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2022. Da besto 86 prosent av kandidatene i Nordland Statsborgerprøven.
155 personer tok Statsborgerprøven i Nordland i fjor.
 Fra 1. januar 2017 har det blitt stilt krav om at alle som søker om norsk statsborgerskap og er mellom 18 og 67 år må bestå prøven.
Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en prøve i samfunnskunnskap som skal måle kjennskap til grunnleggende historiske, sosiale, økonomiske og politiske forhold i Norge, og kjennskap til grunnleggende plikter og rettigheter. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy