Klager på vedtak om skadefelling av gaupe

Written by on 16. januar 2023

Statsforvalteren i Nordland har gitt fellingstillatelse på ei gaupe som skal ha tatt 12 rein i Rombaken i Narvik kommune.
– Sist fredag drepte den fem dyr uten å spise noen av dem. Slike kan vi ikke ha gående i fjellet, sier reineier Lars-Erik Niia til Fremover.
Det går rundt 2.000 rein i området der det nå er gitt tillatelse til å skadefelle ei gaupe.
Organisasjonen Rovviltets Røst har påklaget vedtaket om skadefellingstillatelsen i Narvik.
– Vi reagerer på at forvaltningsorganene gang etter gang bryter forutsetningen om at skadefelling kun kan skje mot en identifisert skadegjører. I tillegg er vi sterkt kritiske til at det er lov å bruke motorisert kjøretøy under fellingsforsøket og at det ikke er utredet andre forebyggende tiltak overhodet, skriver Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst.
Nordland ligger under bestandsmålet på gaupe. Miljødirektoratet åpner derfor ikke for kvotejakt.
– Det burde heller være gjort forsøk på å få opp bestanden av dette truede kattedyret vi har i norsk natur enn å skyte ut enda et til fordel for rein- og beitenæring, skriver Rovviltets Røst.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy