Klage førte ikke fram – Resellmo mister refusjonsretten

Written by on 9. januar 2023

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har behandlet ferdig den siste klagen fra øyelege og avtalespesialist Knut Resellmo i Mo i Rana.
NRK har tidligere fortalt at helsemyndighetene mener øyelegen massetestet pasienter og urettmessig fikk utbetalt flere millioner kroner. I et vedtak avgjorde Helfo at legen måtte betale tilbake 8 millioner til staten, for det de mente var unødig massetesting.
I det nye vedtaket er det klart at legen mister retten til å praktisere for trygdens regning, som betyr at han ikke lenger han sende inn krav om refusjon fra staten.
Det betyr at pasientene hans selv må betale for behandlingen hos legen, mens de tidligere slapp unna med en egenandel.
– Vi opprettholder Helfos vedtak av 18. februar 2021. Klager mister retten til å praktisere for trygdens regning fra og med 18. mars 2021 til og med 17. mars 2024, skriver klageorganet i sitt nye vedtak.
Selv om vedtaket er endelig og ikke kan påklages videre, vil de likevel vurdere om legen skal få ny tillit.
– Selv om vi har funnet at klager er skyldig i misbruk av trygdens midler, skal vi vurdere om Helfo likevel kan ha tilstrekkelig tillit til at klager i tiden framover vil forholde seg lojalt til refusjonssystemet, skriver klageorganet i vedtaket.
Selv har øyelegen hele tiden avvist å ha gjort noe galt.
Øyelege Knut Resellmo anket i samarbeid med Den norske legeforening begge vedtakene. Da Helfo opprettholdt sin avgjørelse, gikk klagen videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
Før jul fortalte NRK at øyelegens klage i tilbakebetalingssaken ikke førte fram. Helseklage ga øyelegen kun medhold i én ny pasientsak.
Øyelege Knut Resellmo har tidligere sagt til NRK at dersom han taper vil han ta saken til retten.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy