Fant 12 lovbrudd hos Nav Narvik

Written by on 18. januar 2023

Statsforvalteren i Nordland har påvist 12 forskjellige lovbrudd etter et tilsyn hos Nav Narvik.
Det skriver Fremover.
Det hevdes at det er et for ensidig fokus på økonomi, og ikke på barns behov.
Den endelige rapporten etter tilsynet i november oppsummeres slik:
– Kommunen sørger ikke i tilstrekkelig grad for at Nav-kontoret ivaretar barns behov når familien søker om økonomisk stønad.
– Kommunen gjør ikke tilstrekkelige individuelle vurderinger og beslutninger. Statsforvalteren finner ikke at barns beste er vurdert ut fra situasjonen og behovet.
– Kommunen tilbyr ikke i tilstrekkelig grad oppfølging av tjenestemottakerne.
Samlet er det snakk om en rekke lovbrudd, konkluderer statsforvalteren. På forvaltningsloven, på lov om sosiale tjenester og på kommuneloven.
I rapporten fremkommer det at av 20 saksmapper som er gjennomgått i forbindelse med tilsynet, så er det bare én som tilfredsstiller krav til kartlegging av brukerne.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy