Millioner til laksetrapper i Beiarn

Written by on 17. desember 2022

Statsskog tildeler Beiarelva 3 millioner kroner til laksetrapper.
Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning, skriver Statskog i en pressemelding.
Landbruks- og matminister Sandra Borch er tilfreds med at laksetrappene rykker nærmere realisering med Statskogs tilskudd.
– Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier Borch.
Laksetrappene bygges i Høgforsen og Bruforsen. Oppstart av arbeidet forventes å skje våren 2023. Vannstand og andre forhold vil påvirke framdriften, men det forventes at første oppgang av laks over Høgforsen og Bruforsen vil komme i 2025.
Prosjektet er estimert til totalt 45,6 millioner kroner og har i flere omganger mottatt bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg bidrar Statkraft, Beiarn kommune, Beiarelva SA, regionalt næringsliv og Statskog med midler til utbyggingen.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy