Milliondryss til to fiskerihavner i Nordland

Written by on 6. desember 2022

Træna får 9 millioner til etablering av en 50 meter betongkai med ni meter dybde på Husøy, Stamsund i Vestvågøy får omlag 8 millioner til forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 40 til 80 meter.
Kystverkets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavntiltak har gitt åtte kommuner tilsagn på til sammen 35,2 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre fiskerihavner, melder Kystverket i en melding.
Blant prosjektene som får tilskudd finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.
– Vi erfarer at tilskuddsordningen er veldig aktuell og opplever at det er stor interesse for ordningen. Vi planlegger å lyse ut en ny tildelingsrunde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner om å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.
Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 millioner kroner til fiskerihavnetiltak i 2023 (statsbudsjettet kap. 970, post 60). Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i juli i år.
Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfristen 1. oktober. Saksbehandlingen er nå ferdig og Kystverket har etter grundige vurderinger imøtekommet åtte av søknadene.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy