Helgelandssykehuset kan gå nærmere 200 millioner kroner i minus

Written by on 21. november 2022

I september lå Helgelandssykehuset an til å få et samlet underskudd på 120 til 140 millioner kroner ved utgangen av 2022.
Basert på det økonomiske resultatet fra oktober, justeres prognosen til et underskudd på 180 millioner kroner ved utgangen av året.
Det skriver avisa Helgelendingen.
I utgangspunktet hadde sykehuset sett for seg et overskudd på 16 millioner.
Helgelandssykehuset har i tillegg fått et krav fra Helse Nord om å levere et overskudd på 42 millioner kroner i 2023.
Ifølge avisen jobber de ulike avdelingene nå med å kartlegge mulige tiltak for å klare å kutte i kostnadene.
Allerede er strakstiltak knyttet til bemanning og redusert innleie fra firma innført.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy