Færre anmeldt for ulovlig fiske, flere fikk overtredelsesgebyr

Written by on 14. november 2022

Innføringen av overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, har ført til færre anmeldelser for ulovlig fiske sammenlignet med tidligere år.
– De siste fem årene har vi sett en tydelig nedgang i antall brudd på lakseloven, og dette er en trend som fortsetter. Spesielt i Troms og Finnmark og Nordland ser vi en markant nedgang, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.
Statens naturoppsyn (SNO) har anmeldt til sammen 30 personer for brudd på lakse- og innlandsfiskeloven i år mot 43 i fjor. SNO har i tillegg gjort 138 inndragninger av ulovlige garn, noe som også er færre enn i fjor.
Miljødirektoratet har i år gitt varsel om 30 overtredelsesgebyr for ulovlig fiske. Overtredelsesgebyr gis for mindre alvorlige lovbrudd som tidligere har blitt anmeldt til politiet. Overtredelsesgebyrene er i hovedsak gitt i Agder, Vestland og Troms og Finnmark, og er fra 3.000 til 12.000 kroner.
Selv om antall anmeldelser og inndragninger har gått ned, avdekker SNO flere ulovligheter i forhold til antall kontroller enn før. I år førte hver fjerde kontroll til enten inndragning, overtredelsesgebyr eller anmeldelse.
SNO fortsetter lakseoppsynet i årene som kommer, og vil i tillegg sette inn ekstra ressurser i områder hvor omfanget av det ulovlige fisket er høyt, slik som i Vestland.
Innsatsen vil rettes mot både sjølaksefiske og tilsyn med lakseførende vassdrag som er stengt for fiske.
– Dessverre ser vi at det ulovlige fisket i Vestland fortsetter, tross en betydelig innsats fra oppsynet. Dette er spesielt alvorlig fordi det er mange sårbare laksestammer i dette området, sier Hambro.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy