Nordlandssykehuset utsetter operasjoner grunnet flystreiken

Written by on 11. juli 2022

– Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både operasjoner og poliklinikk.
Det sier Kari Brumoen Råstad, fungerende HR-sjef ved Nordlandssykehuset, til NRK. Elektiv drift vil si planlagte operasjoner, i motsetning til akutte operasjoner.
I forbindelse med SAS-streiken har det også oppstått flere tilfeller hvor tilreisende vikarer ikke får kommet seg på jobb.
– I tillegg har flere av våre ansatte opplevd problemer med å komme seg hjem fra ferie, men dette har ikke medført at vi har måttet endre tidspunkt for ferie for andre ansatte, sier Råstad.
Nordlandssykehuset er allerede i gul beredskap på grunn av en utfordrende bemanningssituasjon i forbindelse med ferieavvikling, ubesatte stillinger, et vedvarende forhøyet sykefravær og økte innleggelser grunnet covid, opplyser de.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy