Gamle bevis kan bli ødelagt

Written by on 7. juli 2022

Fagbladet Politiforum har kartlagt hvor mye bevismateriale som ikke er digitalisert og sikret for ettertiden.
Resultatet er nedslående.
En halv million CD-er og DVD-er ligger i arkivrom rundt omkring i landet i påvente av å bli digitalisert. I tillegg gjenstår flere hyllemeter med VHS-kassetter og andre medier.
Nordland politidistrikt er ett av distriktene som har fått pålegg fra arkivverket for å sikre at bevis blir lagret for framtiden.
–For det første er dette lovbrudd. Sånn sett hadde det vært fint om politiet følger opp sine egne lovbrudd. I tillegg er det i politiets egen interesse og oss andre at dette ryddes opp i. Vi vet alle hvordan det kan gå når politi og rettsvesen ikke har tilgang på bevismaterialet. Vi har jo hatt flere tilfeller der saker har blitt gjenopptatt og gammelt bevismateriale har vært sentralt i etterforskningen, sier fagdirektør i Arkivverket Kjetil Reithaug til Politiforum.
Ifølge Nordland politidistrikt har de hatt et prosjekt med mål om å digitalisere bevisene. I april i fjor ble prosjektet avsluttet, men arbeidet fortsetter:
– Noen få ansatte i seksjon for straffesaksstøtte har fått opplæring og overfører nå CD-er ved ledig kapasitet, skriver Hanne Grøndalen i en e-post til fagbladet. Hun er seksjonsleder for straffesaksstøtte.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy