Kommunane blir bedt om å busette 35.000 flyktningar

Written by on 17. mars 2022

Fredag vil Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) senda ut ei anmodning om busettnad til alle landet sine kommunar.
Det skriv IMDi på sine nettsider.
På eit møte torsdag ettermiddag bad arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen kommunane om å busette om lag 35.000 flyktningar i løpet av 2022.
Før krigen braut ut i Ukraina blei norske kommunar oppfordra til å ha 5500 busettingsplassar til flyktningar i 2022.
Kommunane som busettar flytkningar vil motta tilskot frå staten, skriv IMDi.


Current track

Title

Artist

Background
Generated by Feedzy